Popular award winnning Zimbabean superstar, Wink D, Bigman, has released a controversial song that has been seen as a Mnangagwa diss song.
The song is titled “You staged a coup and now you rigged”
Winky D performed the politically charged song for the first time on new year’s eve 2024 to the delight of his fans who packed the venue.
Vana ve Zimbabwe vari kunyunyuta
Vaparira Kwese kwese kutsvaga maguta
Iwe woti wakawina umwe oti wakabvuta
Nokuti vanotora zvevapfupi nekureba
Ndakatsikisa Damabarefu rekutanga Eureka
Pa Radio vakandiudza kuti ridza wega