Madam Boss celebrates her mother inlaw’s birthday

Socialite and comedian Madam Boss penned a beautiful meassage to celebrate her mother in law’s birthday today.

Writing on Facebook, Madam Boss described Ngoni Munetsiwa’s mother as a loving person always keeping the family united.

She said:

(We don’t call her Amwene we call her Mum)

Happy birthday Mai vevanhu,mbuya veva zukuru ,our smile keeper apa ndino nyatsonzwa kuti ndina Amai apa kana zvimhinga mupini zvinoda kupinda vanomira kuti dziiiiiiii kana wega unonzwa manyuku nyuku.

We love you mum isu varoora venyu vatatu hatigone nemi dai Mwari wekutenga aramba achiku chengetai kusvikira nekusingaperi tachembera tese tiri 4 😂😂

Tichinzi tuchembere twepa kona apooo hatwusiyane murimi henyu nevaroora venyu,timirirei mum tichembere tese 🫶🫶🫶🫶🫶🫶

How I love it when you visit and vazukuru vochemera kuenda naGogo kuita kubongomora mhere dakuenda na gogo.
How I love it when we visit kumba manyemwe anoitwa nevazukuru venyu pamberi pedu and patooneka voramba kuenda nesu 😂😂😂😂😂manyemwe chaiwo..
It shows the love you have for your children hamusarudzi munotienzanisa tese hedu.

I love it when you solve our problems munomira saTete saMbuya sazvese ende chamataura Hapana anoramba

We love you mum Munetsiwa,Mai Ngoni,Liberty,Tendai,Caro Maci etc🫶🫶🫶🫶