Mai Titi exposed by her ex-boyfriend, Obina

Mai Titi’s ex-boyfriend, Obina has provoked Mai titi after he posted their photos of the time they were still together.

He said Mai Titi never wanted to visit him at his one room preferring to meet at the hotel saying that with her status she can’t be seen coming out of there.

However, Mai Titi has responded rebuking Obina telling him not to post her photos as it could affect her current relationship. Read her post below:

“Nhaimi ndiudzireio X wangu kuti asandiposteo arikuda kundirambisa here nhayi? Haasikuona kuti ndafutao ndirikuchengetwao here nacurrent?
Zvaari Satan arikufamba muJerusarema arikuda kundidhakisirwa zvinhu tsek wake mhani 🤦‍♀️mazuvano handichaite malive ndiri murudzikamo puriz nditukireio munhu iyeyu”.