Young Zimbabwean women reveal why they date married men

Single Zimbabwean women have spoken out about why they date married men.

Responding to Tete Tilda, most women said the top reasons are:

1 There are no eligible single men.

2. There is no country without an opposition party.

3. Dating married men is fun.

4. Men lie that they are single.

5. They have no problem because they are not the ones married

6. Men like small houses

7. Married men are mature

8. Sharing is caring.

9. They’ll be experimenting

10. Women are many man are few

Here are some of the comments.

~Vasins havasi kuwanikwa zvekymhanya ko muripiko nhai varume Vasins vanhu.
~Totowa newe kuti anemukadzi becoz achiuya kwandiri anouya ega asina mukadzi.
~Kumba kwangu anouya ega wakambomuona achiuya nemunhu kwana
~Nyika ikashaya opposition party inorelaxer
~Bvunzai varume vcho kty why muchida masmall house 🏡 🏡
~😂😂If my husband approaches u just noe you are both mine and we love cheap hoes
~Asiri wemuhnu arikuwanikwepi pasi pano pangozara vaberekesi apa
~Nekuti zvinonakidza
~Kutonzwa kutomuda chaiko
~Am l the one who is married